[KHR] T I M E [D18]

posted on 19 Jul 2010 00:44 by sugarpott in FanFiction

เอนทรี่นี้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับชายรักชาย  ผู้ใดที่ไม่มีรสนิยมชมชอบเรื่องดังกล่าว

ขอความกรุณากด X ที่มุมขวาบนทิ้งไปด้วยนะคะ 

---------------------------------


นัยต์ตาที่คลี่ยิ้มออกมาจนมองไม่เห็นดวงแก้วสีอำพันสดใส

ไม่แตกต่างจากริมฝีปากและเสียงหัวเราะแหบแห้ง


"ดูไม่ได้เลยเนอะ"


คำถามที่เค้าเอ่ยออกมาให้กับสภาพของตัวเอง

ผมได้เพียงแค่นิ่งงัน


เสื้อเชิร์ตสีขาวถูกย้อมด้วยสีชาดจนแทบไม่เหลือเค้าเดิม

บาดแผลตามร่างกายที่ต่อให้พยายามมองหาให้ตายก็ไม่อาจเห็น

ถูกกลบด้วยหยาดโลหิตที่เริ่มแห้งกรัง
เสียงระเบิด  เสียงกรีดร้อง  กลิ่นดินปืน  กลิ่นของเลือดและความตาย

ที่นี่คือสมรภูมิ.........


มือที่แตะอยู่บนใบหน้า  

ถูกโอบประคองด้วยฝ่ามือใหญ่ที่คุ้นเคย


.....เพียงแต่มันไม่อบอุ่น 
ราวกับได้ยินเสียงของเข็มนาฬิกาแผ่วเบา